MU Liên Việt | TEST: 20/02 - OPEN: 22/02

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 107] 20-02-2020
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 94] 20-02-2020
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 149] 20-02-2020
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 129] 20-02-2020
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 81] 20-02-2020
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 68] 20-02-2020
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 75] 20-02-2020
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 59] 20-02-2020
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 60] 20-02-2020
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 69] 20-02-2020
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 66] 20-02-2020
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 116] 20-02-2020
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 95] 20-02-2020
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 77] 20-02-2020
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 890] 20-02-2020
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 57] 20-02-2020
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 174] 20-02-2020
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 516] 20-02-2020
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 357] 20-02-2020
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 233] 20-02-2020
Giới thiệu sói tinh [đọc: 201] 20-02-2020
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 148] 20-02-2020
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 147] 20-02-2020
NPC trong game Mu Online [đọc: 185] 20-02-2020
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 164] 20-02-2020
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 225] 20-02-2020
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 194] 20-02-2020
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 203] 20-02-2020
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 197] 20-02-2020
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 191] 20-02-2020
  Xem tất cả các bản tin